Dopravní stavby

silniční komunikace, lesní cesty, budování chodníků, parkovišť, parkové úpravy, konečné úpravy povrchů, řezání asfaltových a betonových povrchů

Pozemní stavby

vodovody, kanalizace, odlučovač tuků, elektro vedení

Zemní práce

hrubé terénní úpravy, výkopové práce, příprava povrchů pro komunikace, skrývky, stabilizace zemin, hutnění apod.

Demolice

ruční i strojní (drobných staveb, budov, hal, průmyslových objektů, zpevnění povrchů (asfaltových, betonových apod.)

Zajištění geologických rozborů a prací

Zařízení pro volný čas

výstavba hřišť a sportovišť

Údržba a realizace zahrad a veřejné zeleně

Zámečnictví

střední ocelové konstrukce, zakázková výroba

Truhlářství